You are currently viewing Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę studni?

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę studni?

By zyskać niezależność, sporo osób mających dom decyduje się na budowę studni, która w całości pokryje ich zapotrzebowanie na wodę. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie jeśli gospodarstwo domowe jest duże i hoduje dużo roślin wymagających intensywnego podlewania. Bez względu na posiadanie studni działka musi być przyłączona do sieci wodociągowej, ponieważ wynika to z przepisów na temat budynków i ich usytuowania. W przypadku, gdy przyłączenie do sieci jest niemożliwe, taka działa musi mieć indywidualne ujęcie wody oraz przydomową oczyszczalnię.

Studnia a aspekty prawne

Większe gospodarstwa domowe będą potrzebowały studni większych rozmiarów, ponieważ ich zapotrzebowanie na wodę może być większe, niż obowiązujące 5 m3 na dobę. Przepisy mówią, że studnia, która będzie głębsza, niż 30 m oraz cechowała się większą wydajnością, niż wspomniana wyżej, będzie potrzebowała odpowiedniego zezwolenia na jej budowę. W takim wypadku polecane są duże studnie wiercone – Wrocław to miasto, w którym działa firma wykonująca tego typu odwierty, która pomaga również w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę studni.

Jeśli chodzi o usytuowanie takiej studni, to przepisy jasno określają pewne odległości. Oś studni musi znajdować się minimum 5 metrów od granicy działki, 7,5 metrów od osi przydrożnego rowu z wodą, 15 metrów od budynków inwentarskich, czy zbiorników z nieczystościami. Przed budową studni należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym może być mowa o zakazach dotyczących lokalizacji ujęć wód głębinowych. Jeśli zakazu nie ma, to kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego, ponadto należy mieć również zatwierdzony projekt robót geologicznych. Uzyskanie stosowanych pozwoleń obowiązuje również w przypadku rozbudowy, czy przebudowy studni głębinowej. Jej likwidacja również będzie wymagała zachowania wszelkich formalności. Wiercenie studni głębinowej podlega przepisom prawa wodnego, geologicznego oraz górniczego.

Dla osób, które nie chcą inwestować w głębokie studnie głębinowe, ciekawą alternatywą są studnie kopane. Takie studnie są płytsze, nie wymagają wiercenia. Ich wadą jest to, że woda jest zanieczyszczona, ponieważ przenikają do niej zanieczyszczenia z gruntu ze względu na swą płytkość. Studnie te pobierają wodę z warstwy wodonośnej znajdującej się przed warstwami nieprzepuszczalnymi gleby. Jednakże takie studnie świetnie sprawdzają się do mycia samochodu, czy do podlewania roślin, zatem jest to ekonomiczna opcja dla osób ze sporym ogrodem.