You are currently viewing Ile kosztuje wykonanie przewiertu?

Ile kosztuje wykonanie przewiertu?

Jeszcze jakiś czas temu, każdy remont instalacji, która przebiega pod ziemią, związany był z koniecznością wykonania wykopu. Było to konieczne, aby możliwe było uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszkodzonego odcinka instalacji. Obecnie jednak, wykorzystywane są bezwykopowe metody naprawy takich właśnie instalacji.

Profesjonalne wykonywanie przewiertów

profesjonalne przewiertyPrzede wszystkim dotyczy to jednak takich konstrukcji podziemnych, jak instalacja kanalizacyjna, gazowa, czy też wodociągowa, których naprawa czy też konserwacja jest konieczna od czasu do czasu. Problemem w ich przypadku jest jednak fakt, że bardzo często krzyżują się one z drogami, czy też szlakami komunikacyjnymi innego rodzaju, bardzo często ciągną się one przez tereny mocno zurbanizowane. Rozwiązaniem w takiej sytuacji pozostają więc fachowe przewierty horyzontalne. Jest to metoda bezwykopowa na uzyskanie dostępu do instalacji podziemnych, opierająca się o tunel o przebiegu horyzontalnym, uzyskany dzięki zaawansowanej wiertnicy. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak prezentują się koszty takiej metody naprawy. Wszystko tak naprawdę zależne jest od rodzaju zastosowanego do wykonania przewiertu sprzętu.

wykonywanie przewiertówPrzewierty sterowane HDD to jedna z częściej wybieranych metod na wykonanie takiego przewiertu, której główną zaletą jest możliwość wykonywania korekt jeszcze w tracie wykonywania tunelu. Przeciski to zaś metoda, która łączy przewiert z jednoczesną wymianą uszkodzonego odcinka rurociągu przemysłowego. Ceny wykonania przewiertów w tych technologiach wahają się od kilkudziesięciu, do kilkuset złotych za metr bieżący. Ogromny wpływ na koszty przewiertu będzie miało to, jakie jest ukształtowanie terenu w miejscu, gdzie planowane jest jego wykonanie. Ceny będą większe w terenie kamienistym, czy też w terenie zabudowanym,, gdzie wymagane jest uzyskanie większej ilości pozwoleń oraz wykazanie bardziej szczegółowych badań geologicznych. Na ceny wykonania takiego tunelu horyzontalnego ogromny wpływ ma również zastosowana wiertnica. Wykorzystywanie tych bardziej zaawansowanych, takich na przykład jak TractoTehcnik, oznacza większe koszty z drugiej strony jednak ich użycie umożliwia wykonanie przewiertu nawet na gruncie bardzo niekorzystnym dla tego typu prac ziemnych.

Konieczność wykonania remontu instalacji podziemnej, nie musi być związane z wysokimi kosztami. Ważne jest jednak, aby możliwie ograniczyć uszkodzenia nawierzchni, która nad taką instalacją się znajduje. W takim wypadku konieczne być może skorzystanie z bez wykopowych metod naprawy takich właśnie instalacji.

Jeśli zainteresował cię temat, wejdź na stronę www.wermmer-przewierty.pl aby dowiedzieć się więcej!