You are currently viewing Do czego służą regulatory przepływu kanalizacji?

Do czego służą regulatory przepływu kanalizacji?

Zaburzenia parametrów hydrologicznych mogą skutkować powodziami lub zagrożeniem sanitarnym wynikającym z podtapiania obszarów kanalizacyjnych. Aby skutecznie zapobiec zalaniu terenów zurbanizowanych, stosowane są specjalne regulatory, które umożliwiają sterowanie przepływem cieczy nawet do tysiąca litrów na sekundę. Tego typu systemy są niezwykle skuteczne i posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Ich główną rolą jest ograniczenie wypływu cieczy ze zbiorników retencyjnych i zyskanie kontroli nad obiegiem wody w kanalizacji.

Regulatory przepływu – skuteczne zabezpieczenie przed powodzią

Istnieje wiele sposobów zapobiegania znanym skutkom nawałnic, czyli powodziom. Są one szczególnie niebezpieczne w miastach, gdyżPowódź podtopienie kanalizacji może stworzyć zagrożenie sanitarne. Można temu zaradzić poprzez zastosowanie odpowiednich systemów retencyjnych, które skutecznie wyregulują dopływy cieczy. Najważniejszymi urządzeniami, które zapobiegają niebezpieczeństwom powodziowym, są regulatory przepływu kanalizacji. Jeśli zostaną do nich dołączone odpowiednie sprzęty pomiarowe, to ryzyko podtopień kanałów w trakcie opadów nawalnych jest zredukowane praktycznie do zera. Tego typu urządzenia są niemal bezawaryjne, a ich właściwy montaż pozwala cieszyć się bezpieczeństwem w obszarze zurbanizowanym przez wiele lat.

Ujście kanalizacjiRegulacja przepływu wody jest niezwykle ważna w okresach wzmożonych opadów deszczu, kiedy znacznie wzrasta ryzyko powodzi i podtopień kanalizacyjnych. Specjalnie skonstruowane do tego urządzenia mają za zadanie normalizować przepływy z wykorzystaniem pojemności retencyjnej pobliskich kanałów lub zbiorników. Mogą być one budowane bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym lub w studniach pośrednich na wylocie ze zbiornika. Ich działanie ma również zapewnić władzom danego terenu czas na podjęcie innych działań przeciwdziałających powodzi. Polega ono na stosownym dławieniu strumienia płynącej wody wraz ze ściekiem. Zapobiega to przeciążeniom hydraulicznym sieci kanalizacyjnych, separatorów, osadników oraz innych typów sprzętów, chroniąc wodę przed zanieczyszczeniami.

Dzięki powyższym funkcjom regulator dostosowuje przepływ wody do możliwości danego zbiornika retencyjnego. Rezultatem tego jest podniesienie poziomu wody przed nim. Zapobiega to zalaniu miejsca krytycznego w odpowiednim momencie. Specjalistyczne urządzenia stanowią ważny element regulacji ścieków do cieku wodnego i kanalizacji miejskiej. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że można zaprojektować je indywidualnie do zadanych warunków pracy. Montaż regulatorów jest neutralny dla środowiska, więc z powodzeniem można zaliczyć je do rozwiązań o charakterze ekologicznym.